Därför kan religion göra dig lyckligare

Religion har funnits nästan lika länge som människor existerat. Trots det råder det fortfarande ett viss tvivel kring huruvida religion gör människor lyckligare eller inte. Vi vågar påstå att det gör det, och nedan listar vi anledningarna till varför. Observera att vår information inte är baserat på någon fakta, men snarare rena spekulationer. 

Du finner en mening med livet 

Den kanske främsta anledningen till varför religiösa allmänt sett är lyckligare än icke-religiösa är för att de finner en mening med livet. Som religiös vet man att det finns en högre makt och att vår mening är att tjäna denne makt. Vi vet även att vi ska vara goda människor under vår tid på jorden, och därmed finner vi lycka i även de minsta tingen. 

Det finns så mycket att lära 

Mycket av det som driver människan är lusten av att lära. Vi vill hela tiden lära nya saker, och detta är något människor som är religiöst troende gör. Att vara religiös innebär inte bara att man tror på Gud, det innebär också att man hela tiden lär sig mer om religionen man dyrkar. Men man utmanar också sig själv till att lära sig mer om andra människor. 

Du blir en del av en grupp med likasinnade människor 

Något som många religiösa delar mening om är att religion gör att de blir en del av en grupp med likasinnade människor. De träffas regelbundet, tillsammans som en grupp, och deltar i aktiviteter som är meningsfulla. De delar samtidigt en viss social identitet, en känsla av att tillhöra ett moralisk trossamhälle.  

Du bidrar till en bättre värld 

Något som nästan alla religioner har gemensamt runtom i världen är viljan att bidra till en bättre värld. Det är därför så många volontärprojekt drivs av religiösa människor. Som religiös vet man att man är skyldig att hjälpa andra människor i nöd, och därmed inte bara fokusera på sig själv. Så ja: religion gör dig lycklig, bland annat eftersom lyckan av att hjälpa andra är den största lyckan som finns att tillgå här på jorden.