Att hjälpa andra – en grundsten i kristen tro

 

Det finns vissa saker som kännetecknar den kristna tron: En av dessa är att man ska hjälpa andra på de sätt man har förmåga att göra det på. Det kan vara att hjälpa de äldre i ens närhet. Hjälpen kan se olika ut, men en sak man kan göra är att se till att personen får de hjälpmedel han eller hon behöver. 

Som en god kristen så finns det vissa saker du behöver visa prov på. En av dessa är att hjälpa de man har omkring sig som behöver hjälp. Det kan vara familjemedlemmar som av olika anledningar behöver din hjälp och assistans. Det kan vara vänner eller församlingsmedlemmar, eller andra som av en eller annan anledning har behov av din hjälp. 

Genom att praktisera detta så sprider man viljan att hjälpa. Det innebär att andra också får ta det av sina medmänniskors hjälpa händer. Det innebär även att den dagen du behöver hjälp så står du inte utan. 

Ett sätt att hjälpa är att se till att de som blivit äldre eller av annan anledning svagare, får de hjälpmedel de behöver. Det kan handla om en sjuk vän som behöver någon som diskar hos sig om kvällarna. Eller till exempel en äldre, men levnadsglad, släkting som inte längre kan ta sina raska promenader. Då kan en carl oskar rullator vara precis vad han eller hon behöver. 

Rätt hjälpmedel viktigt 

Att få rätt hjälpmedel är av stor vikt. Om hjälpmedlet inte är rätt så är det inte till stor nytta heller. Ta den levnadsglada släktingen som inte längre kan ta sina promenader. Kanske är det pågrund av yrsel eller för att benen blivit svagare med åren. Oavsett så är det en utomhusrullator, som den som nämndes, som behövs. 

En annan typ av rullator skulle inte hjälpa släktingen. Däremot så är en rullator med slitstarka, luftfyllda gummihjul precis rätt. Den kommer inte bara hålla för de aktiviteter som ska utföras, den kommer även fungera som stöd om släktingen blir yr eller trött då den har en sittbräda. Den fungerar inte bara som stöd vid gång, utan även som stöd när man behöver ta en paus. 

Det handlar i grund och botten om livskvalitet och att kunna klara sig själv så långt det går. Att kunna ta sina promenader och inte behöva förlita sig på att någon följer med är en stor skillnadför de allra flesta.